Till läraren

Här kan du som lärare ladda ner vår lärarhandledning framtagen för planeträddarna för att lära barnen mer om energi och miljö. Sedan kan barnen öva sin kunskap i vårt onlinespel.

Mer information kring dessa frågor kan du bl a finna på Världsnaturfondens hemsida www.wwf.se/naturvaktarna. WWF har också ett omfattande skolmaterial.

Barnen arbetar med ett skolmaterial på Söderenergi

Hos www.soderenergi.se kan du finna praktisk information om hur klimatsmart och resurssnål fjärrvärme och el produceras bland annat i Sveriges största bioeldade kraftvärmeverk. Mer än hälften av all uppvärmning i Sverige är miljövänlig fjärrvärme. Vi kallar oss för ”den tysta miljörörelsen”.

.